8. 9. 2015

Společnost MONIT podepsala významnou spolupráci s Fakultou Informačních technologií VUT v Brně

Je nám nesmírnou ctí...

Společnost MONIT a Fakulta informačních technologií VUT v Brně na začátku září v sídle FIT VUT podepsaly smlouvu o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů. Dohodu svým podpisem stvrdili Ing. Jaroslav Kapoun, jednatel společnosti monit, a Doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., děkan Fakulty informačních technologií VUT v Brně.

monit panel
logo FIT VUT

Obě instituce spojuje zájem o rozvoj informačních technologií a nových technologií. Jádrem jejich spolupráce bude nejen výměna odborníků, spolupráce na odborných přednáškách či dalších akcích v oblasti informačních technologií, spolupráce v oblasti výukové a výzkumné činnosti, aplikaci výzkumu, ale i vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací. Studenti fakulty informačních technologií tak získají možnost ucházet se o odborné praxe v centrále společnosti monit, možnost účasti a spolupráce na celosvětových soutěžích a jiných akcí pořádaných pro studenty.

Chcete-li se dozvědět více o velmi významných možnostech, jež tato smlouva o spolupráci přináší, neváhejte se na nás obrátit kdykoliv na níže uvedených kontaktech.

Kontakt pro další informace
PR monit || Ing. Jana Kapounová
e-mail: office@monit.cz
http://www.facebook.com/monitsro
http://www.monit.cz

counter