Marketingové výzkumy a podpora

Mystery shopping

 Mystery shopping ikona Mystery shopping je jedním z nejefektivnějších nástrojů hodnocení exekuce sloužící k nezávislému zjištění kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Mystery shopping poskytuje přesnou zpětnou vazbu a pomáhá jasně definovat chápání značky a postavení produktů a služeb na trhu.

Více ...

Eventy | Promotion | Hostess

 Eventy ikona Udržování povědomí o značce či službě a její další rozvoj je výlučně spojen s promováním v místě prodeje či uskutečněním eventu pro podporu služeb. Tyto aktivity se uskutečňují při uvedení nového nebo oživení stávajícího produktu na trh, a také při sezonních souvislostech.

Více ...

Callcentrum

 Callcentrum ikona Telefonická kontrola nebo podpora prodeje či služeb je silným nástrojem umožňujícím účelné zhodnocení vkladů do realizovaných projektů. S CALL aktivitami připravíte prostředí pro spuštění kampaně, zjistíte postoj trhu a stejně tak snadno ověříte exekuci a cíle Vašich projektů.

Více ...

Monitoring | Audit | Průzkum

 Monitoring ikona Se sílícím tlakem konkurence maloobchodních i vekoobchodních řetězců, spotřebitelů na kulturu prodeje a dalších vlivů vzniká potřeba sledovat stále více informací z místa prodeje. K tomu Vám poslouží naše komplexní systémy monitoringu / auditu /průzkumu, které nastavujeme na míru přímo dle potřeb každého klienta.

Více ...

Hodnocení obchodních teamů

 Hodnocení obchodních teamů ikona K prodeji Vašeho produktu na trhu je zapotřebí kvalitního prodejního týmu. Čím kvalitnější obchodní tým máte, tím rostou čísla prodejnosti a zvyšují se zisky společnosti. monit nabízí nejucelenější nabídku v oblasti hodnocení kvality realizace obchodní činnosti obchodních zástupců od malých společností po nadnárodní korporace.

Více ...

Specializovaný Merchandising

 Specializovaný Merchandising ikona Jedná se o nadstandardní péči o produkty na prodejnách, maximální podporu v umisťování a udržování reklamních materiálů POS a POP v místě prodeje. Merchandiser je schopen materiály na prodejnu distribuovat, vystavit do určených pozic a poté na prodejně zajistí pravidelnou údržbu, doplnění a péči o vystavované produkty (např. leštění obrazovek).

Více ...

Komunikační agentury

 Komunikační agentury ikona S rostoucími nároky klientů na kvalitu a rychlost provedení projektu souvisí potřeba dostatečného přehledu o trhu, místech exekuce, možnostech realizace a předpokladech pro maximální naplnění potenciálu svěřeného projektu. V této souvislosti nabízíme vybrané modely podpory pro komunikační a reklamní agentury.

Více ...

Marketingové strategie

 Marketingové strategie ikona Marketingová strategie je taktickým procesem, pomocí kterého jsou efektivně alokovány vstupní prostředky firmy za účelem zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody. Hlavní zaměření tohoto procesu je vždy na zákazníka, jeho potřeby, požadavky a očekávání.

Více ...

Konkurenceschopnost produktů

 Konkurenceschopnost produktů ikona Před uvedením nového produktu na trh je třeba zodpovědět klíčové otázky, jejichž odpovědi budou mít významný vliv na úspěch či případný neúspěch produktu. Tyto otázky se týkají tržního prostředí a soustředí se na analýzu samotného trhu, konkurenčních subjektů, úrovně a vývoje cenové hladiny a dalších aspektů souvisejících s konkrétním výrobkem.

Více ...

counter