Callcentrum icon Callcentrum

Telefonická kontrola nebo podpora prodeje či služeb je silným nástrojem umožňujícím účelné zhodnocení vkladů do realizovaných projektů. S CALL aktivitami připravíte prostředí pro spuštění kampaně, zjistíte postoj trhu a stejně tak snadno ověříte exekuci a cíle Vašich projektů. Jako přidanou hodnotu Vám tato služba nabízí neocenitelný vztah se zákazníky a budování Vaší pozice v rámci trhu.


Varianty využití:
  • Aktivní i pasivní podpora marketingové činnosti
  • Podpora odborných praktik
  • Profesionální kontrola exekuce či kvality služeb (mystery call)
  • Distribuční kanál pro zviditelnění akce

 Callcentrum picture

Multilinguální telefonické centrum s dlouholetou výzkumnou zkušeností, podporou analytických nástrojů a praxí v oblasti exekutivního monitoringu.

Získáte:

  • Pravidelný on-line / off-line reporting
  • Okamžitá odezva na změnu požadavků
  • Výsledky v reálném čase
  • Krizové řešení projektu

Devizou telefonického centra naší společnosti je dlouholetá praxe v kvalitativním a kvantitativním průzkumu trhu, hodnocení exekuce obchodních větví, podpoře a šíření informací spojených s marketingovými kampaněmi, periodické upozorňováním na akce klienta a podpora zavádění nových řešení.

Kontrolní telefonické centrum hodnotí také účelnost a kvalitu provedených aktivit a reportuje odchylky či nestandardní situace již při průběhu projektu.

counter