Hodnoceni OZ icon Hodnocení obchodních teamů

K prodeji Vašeho produktu na trhu je zapotřebí kvalitního prodejního týmu. Čím kvalitnější obchodní tým máte, tím rostou čísla prodejnosti a zvyšují se zisky společnosti.

monit nabízí nejucelenější nabídku v oblasti hodnocení kvality realizace obchodní činnosti obchodních zástupců od malých společností po nadnárodní korporace. V současnosti realizuje téměř šettisíc kontrol obchodních zástupců měsíčně, což z něj činí jednu z vedoucích výzkumných agentur na trhu ve Střední Evropě.

Naměřená data u obchodních zástupců jsou adresná nejen v odhalení silných a slabých stránek, ale také na úroveň jednotlivých sledovaných obchodů. To znamená, že můžeme zcela konkrétně identifikovat, co má ten či onen obchodní zástupce nejvíce zlepšit na prodejně XY.

 Hodnocení OZ

Měřené parametry:

  • distribuce výrobků / OOS (out of stocks).
  • aktivita obchodního zástupce v umisťování druhotného vystavení
  • dodržování pozice výrobků na regále - facing
  • rozsah sortimentu v kategorii
  • fungování MCHD servisu v lokalité obchodního zástupce

Koncepce tohoto hodnocení je založena na pravidelnosti měření, která je zpravidla jedenkrát za měsíc, ale může být i méně častá (čtvrtletní, pololetní). Vše se odvíjí od vnitřního fungování Vaší společnosti, proto připravujeme projekt na míru každému klientovi.

counter