Marketingové strategie ikona Marketingové strategie

Marketingová strategie je taktickým procesem, pomocí kterého jsou efektivně alokovány vstupní prostředky firmy za účelem zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody. Hlavní zaměření tohoto procesu je vždy na zákazníka, jeho potřeby, požadavky a očekávání. Firemní marketingová strategie tedy musí obsahovat jednotlivé kroky pro vývoj a uvedení produktu na trh produktu, prostřednictvím marketingového mixu (propagační aktivity, výběr vhodných distribučních kanálů) definuje cílové segmenty trhu včetně targetingu a obsahuje rovněž analýzu potřeb a řízení vztahů se zákazníky.


Využití pro:
 • Vstup nového výrobku na trh
 • Informace o produktu
 • Segmentace trhu
 • Zacílení (Targeting)
 • Umístění (Positioning)
 • Analýza potřeb zákazníka
 • Marketingový mix a volba klíčových komponent

 Marketingové strategie obrázek

 • Vývoj nového produktu probíhá převážně na straně dané firmy a je spojen především s procesní stránkou, tedy výběrem námětů, podnikatelskou analýzou, rozvojem výrobku a jeho testováním na trhu a propagací.
 • Pomocí segmentace a následného zacílení zkoumáme potenciální zákazníky (komu se bude prodávat).
 • Následný krok (umístění) je nejdůležitějším strategickým bodem strategie, který vytváří deklaraci hodnot, kterou si potenciální zákazník musí propojit s nabízeným produktem.
 • V rámci marketingového mixu je důležitá vzájemná korelace základních vlastností a charakteristik výrobku. Pozornost tedy věnujeme produktu jako takovému, jeho ceně, distribuci (umístění) a propagaci. Tento přístup je v praxi označován jako 4P (Product, Price, Place, Promotion).

Pro výběr optimální marketingové strategie jsou nutné zkušenosti a dostatek informací. Naše znalosti a dlouholetá praxe z mnoha projektů Vám zajistí vytvoření či úpravu marketingové strategie a to komplexně, tedy s hlubším pochopením samotné firmy a jejího produktu, segmentů trhu i zákazníků.

Pokud uvažujete o zpracování marketingové strategie – I PRO VÁS MÁME ŘEŠENÍ. Kontaktujte nás.

counter