Mystery shopping ikona Mystery shopping

Mystery shopping je jedním z nejefektivnějších nástrojů hodnocení exekuce sloužící k nezávislému zjištění kvality poskytovaných služeb zákazníkům. Mystery shopping poskytuje přesnou zpětnou vazbu a pomáhá jasně definovat chápání značky a postavení produktů a služeb na trhu.


Varianty mystery shoppingů:
  • mystery visit
  • mystery calling
  • mystery emailing
  • mystery + merchandising

 Mystery shopping

Mystery shopping se provádí formou tajných návštěv, kdy „mystery shopper“ navštíví provozovnu nebo lokaci jako běžný zákazník či divák. Tyto návštěvy lze pravidelně / periodicky opakovat a na základě průběžného reportingu se docílí výrazného zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

Pro zaznamenání průběhu návštěvy můžeme využít tyto způsoby dokumentace:

  • fotografie
  • audiozáznamy
  • videozáznamy
  • + geolokační služby

Pro rychlý a trvalý přístup k výsledkům využíváme vlastní informační systém, který poskytuje okamžitý náhled na průběh konání MS s aktuálními výsledky jednotlivých návštěv a dává on-line možnost přímo reagovat na danou situaci. Systém pro realizaci je vždy upravován „ na míru“ každému zvlášť, jelikož každá společnost má své specifické požadavky a očekávání.

Pro jednorázové projekty je také možné využít off-line reportingu.

Pokud přemýšlíte o nezávislém hodnocení služeb či kontrole zaměstnanců – I PRO VÁS MÁME ŘEŠENÍ. Kontaktujte nás.

counter