Průzkum trhu ikona Monitoring | Audit | Průzkum

Se sílícím tlakem konkurence maloobchodních i vekoobchodních řetězců, spotřebitelů na kulturu prodeje a dalších vlivů vzniká potřeba sledovat stále více informací z místa prodeje. K tomu Vám poslouží naše komplexní systémy monitoringu / auditu /průzkumu, které nastavujeme na míru přímo dle potřeb každého klienta. Soustředíme se na to, abychom našim klientům poskytovali přehledné informace, které jsou použitelné ke každodennímu rozhodování v oblasti marketingu, obchodu.


Běžně realizované měření:
 • Spotřebitelské výzkumy
 • Monitoring maloobchodu i velkoobchodu FOOD a NONFOOD
 • Monitoring spokojenosti a loajality zákazníků
 • Průzkumy veřejného mínění
 • Monitoring cen
 • Podíl na regálu / prodejní ploše a na sortimentu
 • Podíl na druhotném vystavení
 • Podíl na promoaktivitách
 • Sledování distribuce
 • Audit HoReCa provozoven

 Průzkum trhu

Dotazovací techniky

Kvantitativní výzkum:

Kvantitativní výzkum zkoumá rozsáhlé soubory, které obsahují stovky až tisíce respondentů. Cílem takového výzkumu je číselně charakterizovat dostatečně velký a reprezentativní vzorek a maximálně objektivním postupem zjistit názory respondentů. Kvantitativní výzkum se oproti kvalitativnímu výzkumu zaměřuje na rozsáhlejší společenské otázky a zkoumá tedy větší okruh informací.

 • Pen & Paper
 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
 • CAWI (Computer Assisted Web Interview)
 • CLT, In-Home, In-Store
 • Mystery Shopping, Calling, Mailing


Kvalitativní výzkum:

Kvalitativní výzkum se snaží interpretovat pohledy subjektů na zkoumaný předmět tím, že výzkumník přejímá jejich perspektivu. Využívá se podrobný popis každodenních situací. Jde o porozumění akcím a významům v jejich sociálním kontextu. Jsou upřednostňovány otevřené a nestrukturované výzkumné plány, analýza vychází z velkého množství informací o malém počtu jedinců. Oproti výzkumu kvantitativnímu umožňuje zjistit především motivy chování respondentů a vysvětlit jeho příčiny. Vždy pečlivě vybíráme vhodné respondenty dle potřeb konkrétního výzkumu.

 • Focus Group
 • Easy Group
 • Indepth Interview
 • Easy Indepth Interview
 • Etnografické metody

counter