15. 9. 2015

Společnost MONIT se stala součástí TITC při vědeckovýzkumném centru CEITEC

Společnost MONIT se od září 2015 stává výběrovou společností, jež se po boku dalších velmi významných společností stala součástí Technology Innovation Transfer Chamber (T.I.T.C.).

 monit v TITC  TITC budova  TITC a Technologický park

Technology Innovation Transfer Chamber (TITC):

  • je vědeckotechnický park v areálu VUT v Brně
  • s přímou vazbou na regionální vědeckovýzkumná centra (CEITEC, AdMaS, NETME) s možností využití jejich výstupů a výsledků výzkumu
  • výbornou dostupností a zázemím
  • www.titc-vtp.cz

Neváhejte nás navštívit v našich nových prostorách s velmi vysokou mírou vědeckého potenciálu, možnostmi aplikace vědeckovýzkumné činnosti a přinejmenším velmi příjemném prostředí.

Kontakt pro další informace
PR monit || Ing. Jana Kapounová
e-mail: office@monit.cz
http://www.facebook.com/monitsro
http://www.monit.cz

counter