Schvalování faktur

Získejte přehled nad přijatými fakturami a zjednodušte si proces schvalování. Máme pro Vás automatizované řešení upravené na míru vaším firmě. 

Jak to funguje?

Před samotnou implementací řešení provádíme analýzu potřeb zákazníka, následně se pouštíme do implementace. Vždy je důležité se podívat, jak firma funguje a navrhnout řešení na míru. 
 • V prvním kroku je třeba dostat fakturu do systému, to je možné provést skenováním, vložením z e-mailu nebo vytěžením pomocí OCR.
 • Po vložení se provede kontrola faktury oproti objednávce – typicky se kontroluje celková částka, dodavatel, případně další nastavitelné položky.
 • Následně se spustí proces schvalování dle nastavených pravidel. Faktury lze kategorizovat dle oddělení, také lze nastavit částky pro schválení jednotlivým rolím. Faktura automaticky prochází systémem podle předem nastaveného workflow.
 • Po schválení je faktura buď odeslána k zaplacení případně lze provést napojení na účetní systém dle Vašich potřeb. 
 • V případě potřeby je možné doplnit schvalovací proces i o digitální podpis faktury.
Modul obsahuje přehled dle před definovaných úrovní uživatelů. Na jednom místě tak vidíte faktury čekající na schválení, schválené faktury, faktury k zaplacení nebo zaplacené faktury. 

Výhody

 • Zefektivnění procesu schvalování faktur
 • Snížení chybovosti oproti manuálnímu procesu
 • Rychle dostupný přehled 
 • Možnost nastavení dle vašich potřeb
 • Integrace s vaším účetním nebo ERP systémem
 • Bezpečnost dat