Co jsou Cookies?

Cookies jsou malé soubory písmen a čísel stažené do vašeho přístroje (počítač, tablet, telefon), pokud navštívíte digitální platformu.

Používáme Cookies na našich platformách zejména, abychom vás rozeznali, když se připojujete znovu k našim platformám, a abychom vám představili obsah šitý na míru podle vašich zájmů.

Také je používáme k provádění statistik návštěvnosti a ke zjištění odkud jste k nám přišli.

Jak nastavit cookies?

Standardní nastavení internetových prohlížečů normálně umožňuje používání Cookies, ale je to možné snadno změnit v nastavení vašeho prohlížeče. Nicméně byste měli mít na paměti, že pokud vyřadíte používání Cookies, může se stát, že nebudete mít přístup k některým částem platforem.

Více informací o nastavení Cookies naleznete na: http://www.aboutcookies.org.

Jaké cookies používáme?

V závislosti na platformě používáme Cookies zejména:

  • abychom vás identifikovali, když se připojujete k našim platformám, a zejména abychom vás lépe poznali a nabídli vám osobně přizpůsobenou navigaci na stránkách
  • abychom vám zajistili bezpečnou navigaci a zejména bojovali proti podvodům
  • abychom vám nabídli obsah, který souvisí s vašimi zájmy, včetně reklamního obsahu
  • abychom vám navrhli obchodní nabídky, které odpovídají vašim preferencím a vašim dosavadním nákupům

Více informací o Cookies používaných na této platformě naleznete v odstavci „Jaké Cookies jsou umístěny na této platformě?”.

Nacházejí se u nás cookies třetích stran?

Cookies poskytované třetí stranou mohou být uloženy ve vašem počítači a mají sloužit k osobnímu nastavení a zlepšení obsahu (včetně reklamy), který vám může být nabízen během vaší návštěvy. V závislosti na platformě mohou být uloženy Cookies třetích stran, zejména:

  • Obsah sociálních sítí: Na našich platformách můžeme publikovat obsah ze sociálních sítí. Takže když navštívíte tento typ obsahu na naší platformě, odpovídající Cookie sociální sítě může být uloženo ve vašem počítači. Více informací o politice vztahující se ke Cookies těchto sociálních sítí naleznete na příslušných webových stránkách.

Umisťujeme cookies na platformy třetích stran?

Někdy můžeme umístit naše Cookies na platformy náležející třetím stranám, které zobrazují reklamy na naše značky a/nebo naše produkty. Tyto Cookies jsou hlavně určeny k doručení obsahu šitého na míru vašim zájmům a sledování stopy prohlížení našeho obsahu (včetně reklamy).

Více informací o nastavení Cookies naleznete na: www.aboutcookies.org

Jaké cookies jsou umístěny na této platformě?

Na této platformě jsou použity následující Cookies:

Název cookie Druh Účelnost cookie
MONIT_ID Povinné Každému návštěvníkovi stránky je přidělen jedinečný identifikátor, který slouží pro správnou funkčnost webové stránky (například nastavení jazyka).
MONIT_ID
cc_cookie
Povinné Souhlas s používáním cookies.
_nss Povinné Cross-Site Request Forgery (CSRF)
^_utm Analytické Google Analytics. Každému návštěvníkovi stránky je přidělen jedinečný identifikátor pomocí Cookie _utma. Tímto způsobem každý návštěvník dostane stejný identifikátor při každé návštěvě a nebude počítán dvakrát.
NID
__Secure-*
Analytické Google Analytics.
c Analytické Leady.com
SL_* Analytické smartlook.cz