Marketingový průzkum ve vlastních rukou

Naše platforma MobileSYSTEM nabízí celou škálu nástrojů pro marketingové průzkumy od návrhu dotazníku, po odeslání dotazníků, sběr dat a následnou analýzu

Zadání

Typickým zadáním je žádost firmy o pomoc s marketingovým průzkumem, ať už se jedná o hodnocení produktů či služeb, poptávce po nových produktech, čí službách, nebo zkušeností zákazníků. 
Firma očekává, že jí pomůžeme s vytvořením dotazníků, odeslání zákazníkům, sběrem výsledků a následnou analýzou dat.

Jak to funguje

V úvodní analýze se podíváme na očekávané výstupy z průzkumu, doladíme s klientem finální podobu dotazníku. Klient má možnost vybrat si z již přednastavených šablon nebo vytvoření nového průzkumu dle svých požadavků. 
Následně probíhá import kontaktů do prostředí naší platformy a naplánování rozesílky pro průzkum. Je také možné nastavení rozesílání na základě nějaké akce zákazníka či periodicky dle přání klienta. Po rozeslání probíhá sběr odpovědí pro další zpracování.
Výsledné analýzy jsou k dispozici prostřednictvím dashboardů a reportů, které lze upravit na přání klienta. 
Průzkumy provádíme nejčastěji formou e-mailu nebo SMS, ale díky škálovatelnosti našeho řešení lze doplnit i jiný kanál dle aktuálních potřeb. 
Součástí řešení je i následná podpora po nasazení a konzultace. 

Přínosy řešení 

  • Bezpečnost – data vašich klientů jsou s námi v bezpečí
  • V souladu s GDPR 
  • Systém lze použít na jednorázové i opakovatelné průzkumy
  • Podpora více jazyčných průzkumu
  • Plánovač
  • Dashboardy a reporting