Transformace správy dat pomocí modulu EDI

Klient je předním výrobcem stavebních prvků s celosvětovou působností. S rozsáhlou sítí dodavatelů a zákazníků bylo efektivní řízení výměny dat významnou výzvou.

Výzva:

Před implementací modulu EDI čelil klient několika problémům se správou dat. Hodně spoléhali na ruční zadávání dat a zpracování dokumentů, což vedlo ke zpožděním, chybám a zvýšeným provozním nákladům. Tento manuální přístup jim bránil ve schopnosti rychle reagovat na požadavky zákazníků a efektivně spolupracovat s dodavateli.

Řešení:

Klient se spojil s námi, poskytovatelem EDI řešení, abychom řešili jejich problémy se správou dat. Monit implementoval přizpůsobený EDI modul, který se hladce integroval s klientským ERP systémem. Modul umožnil automatizované generování dat, zefektivnil zpracování objednávek a výměnu dat s dodavateli a zákazníky v reálném čase.

Výhody:

Implementace modulu EDI přinesla významné výhody:
  • Efektivita: Doba generování a zpracování dat byla zkrácena o 60 %, což vedlo k rychlejšímu plnění objednávek a vyšší spokojenosti zákazníků.
  • Přesnost: Chyby ručního zadávání dat byly prakticky eliminovány, což zajišťuje integritu dat v celém dodavatelském řetězci.
  • Úspora nákladů: Snížení mzdových nákladů spojených s ručním zadáváním dat a zpracováním dokumentů.
  • Škálovatelnost: Modulární platforma umožnila snadné škálování, protože společnost rozšiřovala své operace.