Benefity zaměstnanců

Automatické přidělování benefitů na základě definovaných parametrů, zobrazení nároku jednotlivých zaměstnanců včetně možnosti žádat o jejich přidělení. Po jejich přidělení je možné rovněž zobrazovat na HR jejich čerpání včetně automatické tvorby mzdových srážek, pokud mají být nějaké vytvořeny. I takto může vypadat evidence benefitů.

V oblasti řízení lidských zdrojů je benefitní program jeden z klíčových parametrů úspěšné práce s vašimi zaměstnanci.

Věnuje-li vaše HR oddělení až příliš mnoho času operativě kolem sběru podkladů a vyhodnocování nároků zaměstnanců na různé benefity, pak možná nazrál čas vnést do vašeho systému benefitů více přehlednosti a systematičnosti nejen pro sebe ale i z pohledu vašich zaměstnanců.

Automatizovaný benefitní systém vám umožní definovat:

  • jednotlivé benefitní plány – například Dovolená, Úspory, Stravování, Sport apod.,
  • možnosti pokrytí = definice, na koho se může plán vztahovat a jaké jsou jeho limity,
  • pravidla způsobilosti – určují, zda má zaměstnanec nárok na plán benefitů,
  • další parametry benefitů jako jsou – úrovně sazeb, období výhod, frekvence vyplácení atd.

Výhody:

  • parametrizace benefitů a stanovení jasných podmínek pro získání benefitu,
  • přehlednost i pro zaměstnance – co je potřeba splnit pro dosažení dalšího benefitu,
  • možnost tvorby benefitních balíčků i flexibilních kreditů,
  • úspora času HR oddělení -> více času na tvorbu HR strategie a HR marketingu.