Onboarding

Pokud onboarding nových zaměstnanců podporuje elektronické předávání dokumentů a workflow pro jejich schvalování, pak jistě dojde k výrazné úspoře času a nákladů.

Problém zákazníků

Onboarding nového zaměstnance začíná v momentě, kdy akceptoval nabídku. Častou chybou je, že pak nastane dvouměsíční vakuum a firma se kandidátovi ozve až těsně před nástupem. Každá firma je jiná, nicméně procesy na startu jsou pro každého nového zamestnance stejné.

Analýza a hledání řešení

Je potřeba si uvědomit, že zapojení nového zaměstnance do teamu je proces. Můžeme si jej představit jako spirálu, která se dá rozdělit na menší části (etapy). Obsahem každé etapy je splnění konkrétních cílů (např.: podpsat dokument, splnit školení, získat přístupy, doložit potvrzení).
  • Atomizace procesu přijetí zaměstnance umožňuje automatizaci tohoto procesu.
Toto vše se dá plně automatizovat a připravit několik scénářů pro různé pozice ve společnosti. Scénáře následně transformujeme do řady automatizovaných po sobě jdoucích kroků.
  • Na automatizovaný proces lze pověsit další digitální vychytávky.
Managemant je součástí modulu onBOARD kde je možné připojit další další moduly jako je notifikace, správa dokumentů, vzdělávání, zaměstnanecké benefity.... 

Přínosy

  • Hlavním přínosem je fakt, že se váš onboarding stane precizně fungujícím motorem, na který se budete moci spolehnot.
  • Proces je variabilní. Lze jej kdykoliv doplnit, upravit nebo opravit třeba dle aktuální legislativy.
  • Managemant společnosti získá skutečný přehled nad zaměstnanci a jejich vztahem ke společnosti.
  • Vaše HR záská více času například pro hledání nových lidí.
  • Systém díky propojení na další moduly se může státnosným pro celé persnonální oddělení.