Vzdělávání

Ať se jedná o on-line nebo off-line školení, vždy, pokud jsou tyto činnosti vedeny formou papírových dokumentů či excelových tabulek, jsou tyto činnosti značně neefektivní a vzájemně neprovázané.

Zadání

Zákazník s cca 400 zaměstnanci hledal efektivní a moderní řešení pro průběžné vzdělávání a ověřování znalostí zaměstnanců. Současně byl požadavek na přehledné administrační rozhraní jak pro správce tak pro školeného zaměstnance s přímým napojením do SAP a benefit systému.

Analýza a řešení

Z podkladů od zákazníka jsme zjistili, že školí při příležitosti osobních setkání zaměstnanců v lokálních týmech. Školitelé jsou oblastní manažeři. Výsledek je ten, že každý předává trochu jiný obsah a účast se eviduje záznamem na papír.
  • Navrhli jsem využití modulu E-learnING
Ten zajišťuje vytvážení kurzů, plnění obsahem, přidělování uživatelům, sleduje jejich aktivitu a znalosti je možné ověřit splněním testu.
  • Testování je jedna z cest, jak srovnat všechny studenty na stejnou úroveň
Testy je možné vytvářet plně automatizované a náhodně generované nad bází otázek a správných odpovědí.
Výsledky a další informace jsou prostřednictvím modulu DataGRID propojit s externími systémy jako v tomto případě SAP a interní benefit systém zázakníka.

Přínosy

  • Zákazník nyní vytváří a zadává školení dle potřeby.
  • Dokáže školit v jednu chvíli cíleně jednotlivce nebo celé skupiny, které ani nemusejí být ze stejné lokality.
  • Zaměstnanci mají přehled co již splnili, co je čeká a do kdy musejí školení absolvovat.
  • Data ze systému jsou synchronizována s dalšími systémy, kde výsledky mají dopad na odměny jednotlivce.
  • Personální oddělení má přehled a v přípdě kontrol systém o který se může opřít.