Vzdělávání

Ať se jedná o on-line nebo off-line školení vždy pokud jsou tyto činnosti vedeny formou papírových dokumentů či excelových tabulek jsou tyto činnosti značně neefektivní a vzájemně neprovázané.

Zadání

Zákazník s cca 400 zaměstnanci hledal efektivní a moderní řešení pro průběžné vzdělávání a ověřování znalostí zaměstnanců. Současně byl požadavek na přehledné administrační rozhraní jak pro správce tak pro školeného zaměstnance s přímím napojením do SAP a benefit systému.

Analýza a řešení

Z podkladů od zákazníka jsme zjistili že školí při příležitosti osobních setkání zaměstnanců v lokálních týmech. Školiteli jsou oblastní manažeři. Výsledek je ten že každý předává trochu jiný obsah a účast se eviduje záznamem na papír. Navrhli jsem využití modulu E-learnING, který zajišťuje vytvážení kurzů, plnění obsahem, přidělování uživatelům, sleduje jejich aktivitu a znalosti je možné ověřit splněním testu. Testy je možné vytvářet plně automatizované a náhodně generované nad bází otázek a správných odpovědí. Výsledky a další informace jsou prostřednictvím modulu DataGRID propojit s externími systémy jako v tomto případě SAP a interní benefit systém zázakníka.

Přínosy

Zákazník nyní vytváří a zadává školení dle potřeby. Dokáže školit v jednu chvíli cíleně jednotlivce nebo celé skupiny, které ani nemusejí být ze stejné lokality. Zaměstnanci mají přehled co již splnili, co je čeká a do kdy musejí školení absolvovat. Data ze systému jsou synchronizována s dalšími systémy, kde výsledky mají dopad na odměny jednotlivce. Personální oddělení má přehled a v přípdě kontrol systém o který se může opřít.