Benefity zaměstnanců

Automatické přidělování benefitů na základě definovaných parametrů, zobrazení nároku jednotlivých zaměstnanců včetně možnosti žádat o jejich přidělení. Po jejich přidělení je možné rovněž zobrazovat na HR jejich čerpání včetně automatické tvorby mzdových srážek, pokud mají být nějaké vytvořeny. I takto může vypadat evidence benefitů.

Problém zákazníků

V oblasti řízení lidských zdrojů je benefitní program jeden z klíčových parametrů úspěšné práce s vašimi zaměstnanci.
Věnuje-li vaše HR oddělení až příliš mnoho času operativě kolem sběru podkladů a vyhodnocování nároků zaměstnanců na různé benefity, pak možná nazrál čas vnést do vašeho systému benefitů více přehlednosti a systematičnosti nejen pro sebe ale i z pohledu vašich zaměstnanců.

Automatizovaný benefitní systém vám umožní definovat:

  • Jednotlivé benefitní plány – například Dovolená, Úspory, Stravování, Sport apod.
  • Možnosti pokrytí = definice, na koho se může plán vztahovat a jaké jsou jeho limity
  • Pravidla způsobilosti – určují, zda má zaměstnanec nárok na plán benefitů
  • Další parametry benefitů jako jsou – úrovně sazeb, období výhod, frekvence vyplácení atd.

Výhody:

  • Parametrizace benefitů a stanovení jasných podmínek pro získání benefitu
  • Přehlednost i pro zaměstnance – co je potřeba splnit pro dosažení dalšího benefitu
  • Možnost tvorby benefitních balíčků i flexibilních kreditů
  • Úspora času HR oddělení -> více času na tvorbu HR strategie a HR marketingu