SW pro sklady

Skladování patří k nejdůležitějším článkům logistického řetězce a zabezpečuje převzetí, uchování a následné vydání surovin, polotovarů a výrobků v objemech a čase požadovaném příslušným oddělením podniku nebo přímo zákazníkem. Při skladování prochází produkt mnohými operacemi. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit především příjem zboží, přesun, uskladnění, kompletaci, expedici (např. zabalení, přesun do dopravního prostředku, kontrola kompletnosti podle objednávek, vystavení dokumentace k zásilce, úpravy skladových záznamů apod.).

Požadavek

Klient se velmi rychle rozrostl a potřeboval:
 • Propojit procesy
 • Propojit datové toky z e-shopu, od logistických partnerů a skladu jako takového
 • Zpřístupnit API pro partnery a HW
 • Vše provozovat moderně pro tablet, telefon

Řešení

Hlavním úkolem aplikace je kontrola, koordinace a řízení všech procesů, které se ve skladu odehrávají. Software se musí flexibilně přizpůsobit a do budoucna snadno adaptovat na měnící se situaci firmy (rozvoj podniku, zavádění nových procesů a zvyšování skladových zásob).

Výhody

 • Nárůst logistické produktivity a snížení počtu prováděných činností
 • Sledování přípravy objednávek v reálném čase
 • Kontrola efektivity práce operátorů
 • Eliminace chyb při zásilkách
 • Rychlejší příprava objednávek a zásilek
 • Usnadnění dodržení lhůty dodání objednávky
 • Redukce délky provádění řady činnosti souvisejících s obsluhou řetězce dodávek
 • Lepší využití lidských i materiálových zdrojů
 • Významné snížení nákladů vyplývajících ze ztrát z důvodu uplynutí doby platnosti nebo ztráty zboží