Plánování výroby

Zpřehlednění a automatizace výrobních procesů pro firmy bez ohledu na velikost a typ výroby. Integrace všech omezení týkající se zdrojů, sklaů, logistiky a produktů.

Záměr zákazníka

Pořadavek našeho zákazníka byl zoptimalizovat procesy a následně implementovat systém pro řízení plánování výroby s maximálním ohledem na digitální automatizaci. Zákazník má několik výrobních závodů po Evropě, které se vzájemně doplňují.  Stávající řízení výroby má však několik nedostatků:
 • Neefektivní využití výrobních linek
 • Krkolomné plánování výroby v excelu
 • Ruční napojení výroby na objednávky
 • Náročná koordinace roztříštěných skladových evidencí
 • Nekomfortní informovanost týmu o probíhající výrobě, o aktuálních kolizích a o výsledcích

Jak jsme na to šli

Nejprve jsme provedli analýzu současného stavu výroby. Zjistili možné toky informací z různých zdojů (např. dodavatelé, logistiky, nákupu apod.) Plánování výroby je důležité pro optimalizaci skladových zásob vůči sezonosti konkrétního typu zboží. Proto jsme v plánovacím kalendáři kromě objednávek zohlednili i prioriytu sezónosti každého produktu. 
Celé řešení jsme postavili na modulární platforně MobileSYSTEM, která v sobě již obsahuje moduly, které lze využít a přizpůsobit na míru: ReservationTOOL, E-mailing, InfoSMS, DataGRID, MobilesystemCORE:
 • MobilesystemCORE = výpočetní jádro se zabudovanými všemi pravidly výroby, na kterými stojí umělá inteligence
 • Plánovací kalendář s předdefinovanými povinnými pauzami, do kterého se automaticky sypou objednávky a podle různých parametrů se generují varianty výrobního plánu
 • VirtualBOX = editační prostředí pro porovnávání variantních výrobních plánů
 • Produkční výrobní plán = vítězný výrobní plán, který zcela splňuje všechny požadavky a efektivně nakládá se zdroji výroby
 • Modul provozu = všem zaměstnancům, kteří jsou do výroby zapojeni, je pro ně vhodným způsobem distribuován a prezentován produkční výrobní plán, kterým se všichni jednotně řídí
Hlavní výhodou, která je pocítit v celém podniku, je zpřehlednění všech procesů výroby a také značné zjednodušení práce celého týmu.
 • Strategické i operativní plánování je nyní mnohem efektivnější
 • Kolizní situace, kdy je při provozu zazznamenána změna reálného stavu oproti plánu, jsou řešeny okamžitě efektivně a s klidem - díky pohodlnému nástroji, který své výsledky okamžitě sdílí s celým týmem
 • Všechni členové výrobního týmu jsou informováni o aktuálním dění, o plánech na nadcházející den a týden, o průběžných reportech výroby
 • Automatické hlídače (kapacit, zásob, norem, termínů) ulehčují kontrolu a dohled na provozem a dochází tak k méně chybám