Plánování výroby

Zpřehlednění a automatizace výrobních procesů pro firmy bez ohledu na velikost a typ výroby. Integruce všech omezení týkající se zdrojů, sklaů, logistiky a produktů.

Záměr zákzníka

Pořadavek našeho zákazníka byl zoptimalizovat procesy a následně implementovat systém pro řízení plánování výroby s maximálním ohledem na digitální automatizaci. Zákazník má několik výrobních závodů po evropě, které se vzájemně doplňují.  
Nejprve jsme provedli analýzu současného stavu výroby. Zjistili možné toky informací z různých zdojů (např. dodavatelé, logistiky, nákupu apod.) Plánování výroby je důležité pro optimalizaci skladových zásob vůči sezonosti konkrétního typu zboží. Proto jsme v plánovacím kalendáři kromě objednávek, zohlednili i priorytu sezónosti každého produktu.