SW pro sklady

Skladování patří k nejdůležitějším článkům logistického řetězce a zabezpečuje převzetí, uchování a následné vydání surovin, polotovarů a výrobků v objemech a čase požadovaném příslušným oddělením podniku nebo přímo zákazníkem. Při skladování prochází produkt mnohými operacemi. Mezi ty nejdůležitější lze zařadit především příjem zboží, přesun, uskladnění, kompletaci, expedici (např. zabalení, přesun do dopravního prostředku, kontrola kompletnosti podle objednávek, vystavení dokumentace k zásilce, úpravy skladových záznamů apod.).