Digitalizace dodacích listů

Nabízíme řešení digitalizace a automatizace zpracování dodacích listů. Systém eliminuje nutnost ručního přepisu dat a zjednodušuje zadávání do systému.

Jak to funguje?

  • Prvním krokem je digitalizace přijatých dodacích listů a převedení do elektronické podoby (typicky scan, e-mail).
  • Chytrý OCR nástroj dokument zpracuje a převede do textové podoby, následně probíhá validační proces. Validace mohou probíhat vůči existující databázi produktů.
  • Následně jsou data exportována a automaticky importována do informačního systému klienta.

Hlavní výhody řešení

  • Urychlení procesu zpracování dodacích listů
  • Snížení chybovosti a pracnosti
  • Propojení s vaším informačním systémem
  • Snížení nákladů